Ruokamarkkinoiden
asiantuntija

Tutkimus, markkina-analyysit ja ennusteet

Asiantuntijuus

REINU econ Oy on vuonna 2020 perustettu ruokamarkkinoiden toimintaan ja rakenteisiin liittyviä asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Teemme taloustieteeseen pohjaavaa tutkimusta, markkina-analyysejä sekä politiikan vaikuttavuusarviointeja.

Yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja on maatalousekonomisti, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kyösti Arovuori. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus sektorin tutkimus- ja asiantuntijatyöstä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. 
  • Keskeisintä osaamista:  
    • markkinavaikutusten analysointi
    • politiikkavaikutusten analysointi
    • ennusteet ja skenaariot
Osaamisemme kattaa koko ketjun raaka-aine- ja tuotantopanosmarkkinoista elintarvikkeiden kuluttajamarkkinoihin.


Meiltä saat

tarpeen mukaan räätälöidyt analyysit ja raportit halutussa aikataulussa

Toimintaympäristön muutos
Politiikkamuutosten vaikutukset
ENNUSTEET JA SKENAARIOT

Asiakkaitamme ovat

elintarvike- ja maatalousalan yritykset, päivittäistavarakaupan toimijat, sektorin järjestöt Suomessa, media, pankit sekä julkishallinto ja tutkimuslaitokset. REINU econ Oy toteuttaa toimeksiannot ja hankkeet sekä yksin että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toimeksiannot vaihtelevat monivuotisista tutkimushankkeista tiiviisiin selvityksiin ja kirjallisista raporteista eri toimijoiden henkilöstölle pidettyihin alustuksiin. Tuotamme materiaalia sekä julkiseen keskusteluun että asiakkaiden omaan käyttöön. Alla esimerkkejä julkiseen keskusteluun tuotetuista materiaaleista.

Elintarvikeketjun rahavirrat

Pellervon taloustutkimus PTT:n, Luonnonvarakeskuksen ja REINU econ Oy:n yhteisessä Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus-tutkimushankkeessa tarkastellaan laajasti kotimaisen elintarvikeketjun toimivuutta sekä siihen vaikuttavia tekijöitä.

Koronapandemian vaikutukset ravintola-alalla

REINU econ Oy ja Luonnonvarakeskus analysoivat koronapandemian ja -rajoitusten vaikutuksia matkailu- ja ravitsemisalaan Suomessa. Selvitys tehtiin Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry:n toimeksiannosta.

Lannoitemarkkinat

REINU econ Oy analysoi lannoitemarkkinoita sekä lannoitemarkkinoilla noudatettavia kauppatapoja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n toimeksiannosta. Selvityksen havaintoja esiteltiin kesäkuun 2024 alussa Euroopan komission Fertilizer Market Observatoryn kokouksessa.

Elintarvikkeiden pt-myynti

Päivittäistavarakauppa ry julkaisee neljännesvuosittain tilastot päivittäistavarakaupan elintarvikemyynnin kehityksestä Suomessa. REINU econ Oy tekee julkistamisen yhteydessä tiiviin analyysin toteutuneesta kehityksestä.

Maatalouden rakennemuutos

Markkinamuutokset sekä niiden vaikutukset maatalouden rakenteeseen, maatalouden rakennemuutos sekä niiden pohjalta luodut ennusteet ja skenaariot ovat REINU econ Oy:n keskeistä osaamista. Esimerkkinä tiivistelmä MTK-Varsinais-Suomen toimeksiantoon perustuneesta tarkastelusta.

Julkiset elintarvikehankinnat

REINU econ Oy on toteuttanut ja ollut mukana toteuttamassa useita elintarvikeketjun toimintaan liittyviä  selvityksiä. Talvella 2024 julkaistiin Luonnonvarakeskuksen kanssa yhteistyössä tehty selvitys sopimusrakenteista ja kustannusindekseistä elintarvikealan julkisissa hankinnoissa.